רבי ישמעאל בן אלישע )          רבי ישמעאל)
רבי ישמעאל בן רבי יוחנן בן ברוקה
בנו של רבי יוסי )     רבי ישמעאל בר' יוסי)
רבי מאיר בעל הנס )                     רבי מאיר)
בנו של רבי יוסי )          רבי מנחם בר יוסי )
רבי מתיא בן חרש
נהוראי
נחום הזקן )      נחום המדי )
 
רבי נחמיה
רבי נתן הבבלי )                            רבי נתן)
סומכוס
רבי סימאי
רבי עקיבא בן יוסף )                    רבי עקיבא)
פלימו
רבי פפיס
 
רבי צדוק
רבי יהודה הנשיא)                        רבי)
שמאי הזקן )                    שמאי)
רבי שמעון בר יוחאי )               רבי שמעון)
רשב"א )     רבי שמעון בן אלעזר)
רשב"ג)    רבן שמעון בן גמליאל)
רבי שמעון בן יהודה
רבי שמעון בן מנסיא
 
בן ננס)              רבי שמעון בן ננס)
רבי שמעון בר יהוצדק
רבי שמעון בר רבי
שמעון התימני
רבי שמעון שזורי

התוכנה בעריכת שמואל זבולוני - גבעת שמואל    
Copyright  ©   2015   Shmuel Zvuloni   Givat Shmuel, Israel
            All rights reserved   כל הזכויות שמורות