אבא יוסי בן חנן       
אבא שאול
אדמון בן גדאי )                    אדמון)        
רבי אחא בר חנינא)                   רבי אחא)
רבי אחי בר יאשיה
איסי בן יהודה
 רבי אליעזר בן הורקנוס )                רבי אליעזר)
 
ראב"י )     רבי אליעזר בן יעקב)
רבי אליעזר בן מהבאי
בנו של רבי יוסי הגלילי)   רבי אליעזר ברבי יוסי) 
רבי אלעאי הזקן)              רבי אלעאי)
רבי אלעזר בן שמוע )                 רבי אלעזר )
רבי אלעזר בן מתיא 
רבי אלעזר  בן עזריה
 
רבי אלעזר בן רבי שמעון
רבי אלעזר בן תדאי
רבי אלעזר בר' ינאי
רבי אלעזר בר צדוק
רבי אלעזר המודעי
רבי אלעזר הקפר
בית הלל 
 
בית שמאי
בן זומא
שמעון בן עזאי)                בן עזאי)
בר קפרא
רבן גמליאל
רבי דוסא בן הרכינס )          רבי דוסא)
רבי דוסתאי בר' ינאי
הלל הזקן )                           הלל)

התוכנה בעריכת שמואל זבולוני - גבעת שמואל    
Copyright  ©   2015   Shmuel Zvuloni   Givat Shmuel, Israel
            All rights reserved   כל הזכויות שמורות