top of page
המלצות וברכות מרבנים וראשי ישיבות
הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א הראשל"צ הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הרבני הגדול
הרה"ג אליהו אלחרר שליט"א הרב הראשי של מודיעין
הרה"ג יעקב פרץ שליט"א ראש ישיבת מדרש ספרדים בעיה"ק ירושלים
הרה"ג אלעזר אלבז שליט"א רב העיר גבעת שמואל
Segev.png
ד"ר שי שגב - גבעת שמואל
הרה"ג שמואל אליהו שליט"א רב עיה"ק צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל
הרה"ג אריה אדלר שליט"א ראש ישיבת אבן האזל - קרית ספר
הרב יוסף צבי רימון שליט"א רבה של אלון שבות דרום רב המכון האקדמי לב וראש מרכז הלכה והוראה 
הרה"ג שלמה קצין שליט"א ראש ישיבת מדרש ספרדי - ירושלים
הרב מרדכי אפרתי שליט"א  ראש בית מדרש  בוקר - גבעת שמואל
bottom of page