top of page
מסכת ברכות                                              חינם                    הורדות

הקדשה באתר למסכת לחודש                         200 שקל               
דוגמא      הקדשה 

מנוי תמידי - תשלום חד פעמי                        150 שקל               דוגמא      מנויים
 
מנוי תמידי תשלום חד פעמי - בתשלום חד פעמי של 150 שקל תקבל סיסמא ותוכל להוריד מהאתר את כל המסכתות הבאות וכל שדרוג שיהיה בתוכנה.(כיום 19 מסכתות ברכות עד קידושין)
מומלץ להוריד את מסכת ברכות כדי לבדוק אם התוכנה עובדת על המחשב שלך - התוכנה פועלת רק על Window

                    
bottom of page