דוגמאות מהתוכנה
   חיפוש
 
קישור לדף
 
פסוק שלם בניקוד מלא 
 
   מפתח פסוקים
   מפתח מקורות
   מפתח מחלוקות
 
   דוגמאות למבחן במקורות -בתוכנה התשובות כמובן מוסתרות  
  דוגמאות למבחן מחלוקות