רבי שילא
רב שימי בר חייא
שמואל
רב שמואל בר יהודה
רב שמואל בר מרתא
רב שמואל בר רב יצחק
רב שמואל בר קטינא
רב שמואל מדיפתי
 
רב שמן בר אבא
רבי שמעון בן פזי
רב ששת
רב ששת בריה דרב אידי
תנחום בר חנילאי

התוכנה בעריכת שמואל זבולוני - גבעת שמואל    
Copyright  ©   2015   Shmuel Zvuloni   Givat Shmuel, Israel
            All rights reserved   כל הזכויות שמורות