top of page

מבואי התלמוד הוא אתר ותוכנה לשנון

וחזרה על הש"ס בהמלצות וברכות

מגדולי תורה וראשי ישיבות

באתר: 4345 פסוקים    181 גזירות

שוות   182 היקשים   229 קל וחומר 2581

מחלוקות    853 כללים ומושגים   84 תקנות

חז"ל   148 גזירות חז"ל 867 אימרות

והנהגות   480 אגדות


להורדת התוכנה על סדר זרעים ומועד לעילוי נשמת
דוד בן שמואל ז“ל

                                      לחץ כאן
 

בהורדה לדוגמא יש רק את מסכת ברכות בלי הקדשה. בהקדשה שתעשו יהיו שתים עשרה מסכתות כפי שמצוין בתמונה משמאל עם הקדשה שלכם..


 

להקדשות  לחץ כאן

bottom of page